Golfová zmes 1

Lúčna zmes 7 pre vlhké podmienky

74,04 €

PLU tovaru: tl0010


Hmotnosť/počet semien: 10.0000 KG


Lúčna zmes 7 - dlhodobá pre zvlášť vlhké podmienky

Nosným druhom zmesi je psiarka. Pri trojkosnom využívaní nemôže dôjsť k prestarnutiu hlavných trávnych druhov. Je 8-10 ročná. Doporučený výsev 40-45kg/1ha.

Životnosť* Predpokladaná produkcia (t/1ha) kosenie x/rok Typ Charakteristika Poznámka
zelenej hmoty suchej hmoty
Lúčna zmes 7 8-10 rokov 35-40 7-8 2 poloneskorá
  • dobrá vytrvalosť
  • určená na vlhšie stanovište (napr. lúky zaplavované jarnými povodňami)
  • nevhodná k silážovaniu
  • vhodná na seno alebo k senážovaniu
  • štandardný postup:
    I. kosba - seno prípadne senáž
    II. kosba - seno alebo pastva