Základné informácie

Internetový on-line obchod www.semenarstvo.sk zameraný na predaj semien zelenín, kvetín, liečivých a aromatických rastlín a trávnych zmesí vznikol v roku 2008 ako súčasť spoločnosti SEMENÁ JK pôsobiacej na slovenskom a českom trhu so semenami v rokoch 1993 až 2013.

Spoločnosť SEMENÁ JK bola založená na odbornosti vychádzajúcej z dlhoročnej agronomickej praxe jej zakladatela Ing. Jozefa Kupču. Ktorý od ukončenia vysokolského štúdia na agronomickej fakulte VŠP v Nitre roku 1975, nepretržite pracoval v odbore výroby osív. Na konci 80 tych a začiatkom 90tych rokov pracoval pre Slovenský semenársky monopol SEMEX a následne po jeho rozpade založil v roku 1993 v spolupráci s najväčšími "česko-slovenskými" semenárskymi firmami tej doby (Sempra Praha a Semena Veleliby) vlastnú spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky sprostredkovávala výrobu a aj sama vyrábala osivá bývalého "československého" genofondu vysokej kvality. To boli časy keď ešte naša krajina bola na 80% sebestačná v produkcii osív, k čomu prispievala aj spoločnosť Semena JK výrobou osív a prihlasovaním odrôd osív zelenín a kvetín k registrácii odrôd do listiny registrovaných odrôd.

Postupom času, vplyvom spoločenského a hospodárskeho vývoja, sa postupne spoločnosť viac zameriavala na obchodnú činnosť a predaj osív než na ich samotnú výrobu. Rok 2011 bol významným míľnikom spoločnosti, keďže sa pretransformovala na spoločnosť Semenárstvo s.r.o., ktorej hlavným zameraním je predaj semien. Ďalej sa firma zaoberá výrobou, distribúciou a obchodom osív zelenín, kvetín, tráv, liečivých a aromatických rastlín, cibuľovín, stromkov, pesticídnou chémiou, postrekovačmi, sadbou (cesnak, cibuľa, zemiaky...), zeminou i hnojivami. Spoločnosť spolupracuje tiež s moravskými, holandskými, nemeckými, talianskymi, poľskými, francúzskymi ale aj japonskými semenárskymi firmami a to hlavne SEVA SEED, SEVA FLORA, SEVA MORAVIA, AGRI – SAATEN, BLUMEN, WORLD SEMENTI distibucia Polska, VILMORIN, TOKITA a i..Na poli trávnych zmesí je našim hlavným obchodným partnerom spoločnosť ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA, s.r.o. s mnohoročnou tradíciou, vlastným šľachtením a vývojom.

V roku pána 2017 sme ako spoločnosť Semenárstvo s.r.o. uviedli na trh svoju vlastnú značku osív pod názvom „Tradičné osivá starkého Joja“

Jedná sa o priame pokračovanie myšlienky udržiavania slovenského genofondu zelenín, byliniek a kvetov, pri zachovaní moderného trendu, tradície a kvality. Spoločnosť rozšírila pole svojej pôsobnosti aj o testovanie osív (vlastné laboratórium na testovanie klíčivosti semien) a balenie osív (profesionálny baliaci stroj s presnosťou váženia 0,01 g). Prevažná časť nami ponúkaných osív je zo slovenskej produkcie, s opakovane testovanou klíčivosťou, garanciou čistoty a pravosti druhu.

Naše osivá sú v NATURAL kvalite, geneticky nemodifikované a chemicky neošetrené.

Spoločnosť SEMENÁRSTVO s.r.o. vznikla a funguje ako menšia rodinná firma a podľa potreby sezónne zamestnáva externých pracovníkov, disponuje skladovými priestormi i automobilovým parkom zabezpečujúcim rozvoz tovaru.

Všetky spomínané produkty sú ponúkané vo vysokej kvalite spĺňajúcej normy EÚ s vynikajúcim dizajnom za primeranú cenu. Našim zákazníkom a obchodným partnerom poskytujeme na základe našich dlhoročných skúseností služby skúseného a profesionálneho dodávateľa – od vypracovania konkrétnej ponuky vrátane výberu sortimentu až po realizáciu dodávok priamo na miesto konečného predaja.